Przegląd stanowisk wędkarskich

logostowW najbliższą sobotę 18 maja na łowisku Ślepowron odbędą się zawody wędkarskie o Mistrzostwo Jeziora Ślepowron. Przed nimi zostanie dokonany przegląd stanowisk wędkarskich pod kątem przestrzegania regulaminu łowiska.

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu uprzejmie przypomina wszystkim stałym użytkownikom łowiska o konieczności wypełnienia obowiązku wynikającego z § 7 pt 1 regulaminu łowiska, który mówi, że: Wędkarz jest odpowiedzialny za utrzymywanie w czystości swojego stanowiska pomiędzy wyznacznikami, od linii brzegowej do najbliższej drogi m.in. koszenie trawy. Utrzymanie istniejących pomostów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo dla wędkującego i przypadkowych osób oraz bezpiecznych dla środowiska.

Po wstępnej inspekcji stanowisk widać, że są w tej materii zaległości. Na wielu stanowiskach jest potrzeba skoszenia trawy czy naprawy pomostów. Jeżeli pomost został uszkodzony przez wysoki stan wody bezwzględnie musi on zostać naprawiony (jeżeli jest to już możliwe) lub przynajmniej wyciągnięty z wody, aby nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.

Przypominamy też, że niestosowanie się do regulaminu łowiska jest podstawą do nieprzedłużania pozwolenia na użytkowanie stanowiska w kolejnym sezonie o czym wielokrotnie informowaliśmy. Komisyjny przegląd stanowisk i spisanie regulaminowych naruszeń odbędzie się w tym tygodniu jeszcze przed sobotnimi zawodami.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tego apelu, aby później nie było zaskoczenia.

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Z galerii okazów złowionych w Ślepowronie
Prognoza pogody dla łowiska

foto