Samowola na łowisku

logostowW tym roku na jeziorze Ślepowron doświadczamy rzadko spotykanej sytuacji. Poziom wody jest znacznie wyższy niż zazwyczaj co powoduje utrudnienia w dostępie do stanowisk wędkarskich a w niektórych przypadkach wręcz to uniemożliwia. Tak jest np na cyplu, gdzie kilka stanowisk od początku wędkarskiego sezonu jest całkowicie pod wodą.

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje szereg działań mających na celu udrożnienie dojazdów do stanowisk o których informujemy na bieżąco. Jednocześnie widzimy jak sami użytkownicy łowiska dokonują napraw powstałych na ich stanowiskach szkód tzn zalanych pomostów czy znajdujących się na brzegu budowli. Przypominamy jednak, że MY jako Stowarzyszenie oraz użytkownicy łowiska nie jesteśmy właścicielami tego terenu i nie mamy prawa dokonywać na własną rękę żadnych prac zmieniających oblicze jeziora i jego nabrzeża. Wszelkie inne prace wykraczające poza remonty dotychczasowych pomostów czy domków są niedopuszczalne. Dlaczego?

Jezioro Ślepowron  znajduje się na terenie chronionym Natura 2000. Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu otrzymało w dzierżawę to piękne jezioro z terenami przyległymi pod określonymi warunkami. Oczywistym jest zatem, że ich łamanie może być powodem do jej rozwiązania. Z tego właśnie powodu stojąc na straży zawartej i podpisanej umowy oraz dobra wszystkich użytkowników łowiska Zarząd Stowarzyszenia informuje, że jakiekolwiek zmiany dokonywane samodzielnie na stanowiskach wędkarskich muszą być konsultowane z Zarządem, który musi o nich wiedzieć i je akceptować. Nie możemy dowolnie kształtować oblicza nabrzeży czyli np rozbudowywać pomostów, budować nowych domków czy zmieniać ich lokalizację, bo np je zalało.

Docierają do nas sygnały o takich zamiarach. Niektóre z nich już się zresztą dzieją. Ostrzegamy przed takimi działaniami, które w skrajnym przypadku mogą narazić Stowarzyszenie nawet na utratę łowiska! Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad udzielonej dzierżawy i aby ich dochować będziemy zmuszeni odbierać zezwolenia i usuwać z łowiska osoby je łamiące. Do tej pory Zarząd takich kroków nie musiał podejmować i mamy nadzieję, że tak będzie nadal.

Na koniec coś optymistycznego. Są już symptomy, że poziom wody w jeziorze zaczął opadać. Co prawda jeszcze nieznacznie ale mamy nadzieję, że to początek tego wyczekiwanego procesu. Przyroda jest jaka jest i nie możemy się na nią obrażać. Z pokorą musimy ten fakt uznać. Brzegi naszego łowiska są zróżnicowane i nie sposób wszystkich zadowolić.

Liczymy na zrozumienie dla naszego apelu.

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Z galerii okazów złowionych w Ślepowronie
Prognoza pogody dla łowiska

foto