Prelekcja nie tylko o wędkarstwie

logostowWśród wielu celów Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu zapisanych w naszym Statucie są między innymi takie jak: Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej, rozwijanie zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych czy kształtowanie troski o środowisko naturalne. Nadarzyła się okazja, aby powyższe cele wypełnić treścią.

Na zaproszenie organizatorów VII Mikołajkowego Rajdu Turystyczno - Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych podczas jego rozpoczęcia dwoje członków naszego Stowarzyszenia wygłosiło prelekcję na tematy wpisujące się w cele statutowe naszego Stowarzyszenia Wędkarskiego. Spotkanie z uczestniczącą w Rajdzie młodzieżą i ich opiekunami odbyło się 1 grudnia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grodzisku.

Podczas naszego wystąpienia poruszyliśmy tematy związane z Doliną Karpia przybliżając jej atrakcje przyrodnicze oraz zarysowaliśmy historię hodowli ryb w naszym regionie. Następnie przeszliśmy do przedstawienia i omówienia zagadnień nam najbliższych czyli związanych z rybami, wędkarstwem i działalnością naszego Stowarzyszenia. Młodzież wysłuchała wiadomości o jeziorze Ślepowron oraz działaniach podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie w celu ochrony jego rybostanu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje i prezentowane zdjęcia oraz filmy z naszych akcji zarybieniowych oraz filmy na których wędkarze ze Ślepowrona wypuszczają do jeziora złowione przez siebie okazy ryb. Jak się wydaje ten aspekt etyki wędkarskiej jest ciągle stosunkowo mało rozpowszechniony i budzi nawet zdziwienie. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu, po udzieleniu odpowiedzi na wiele zadanych pytań świadomość młodych ludzi choć trochę się zwiększy.

prelekcja

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Z galerii okazów złowionych w Ślepowronie
Prognoza pogody dla łowiska

foto