Stowarzyszenie czyli co?

logo woda2Stowarzyszenie to jedna z form organizacji pozarządowych. Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację. To hasło dobrze oddaje różnicę pomiędzy tymi formami. W Podolszu zawiązało się stowarzyszenie.

Z powyższego sloganu można wywnioskować, że Stowarzyszenie jest tworzone przez grupę osób, które mają wspólne zainteresowania lub/i wspólny cel. Tak właśnie jest ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Ślepowron w Podolszu. Grupa 16 osób, członków założycieli Stowarzyszenia podzielająca zainteresowanie wędkarstwem oprócz jego uprawiania obrała sobie za cel ochronę rybostanu zbiornika Ślepowron w tym jego dalsze zarybianie.

Jak podaje portal organizacji pozarządowych podstawowymi cechami każdego stowarzyszenia są:

  • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
  • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
  • trwałość – oznacza, że stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7 w stowarzyszeniu),
  • niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.

Wszystkie wymienione cechy nasze Stowarzyszenie spełnia. Warto zatrzymać się dłużej przy punkcie pierwszym i ostatnim. Dobrowolność nie oznacza bowiem, że każdy kto zgłosi akces przystąpienia do Stowarzyszenia musi być czy będzie przyjęty. Tu dochodzimy do celu naszego Stowarzyszenia czyli ochrony rybostanu. Z tego właśnie powodu nie wyobrażamy sobie przyjmowania do Stowarzyszenia wędkarzy inaczej myślących.

Naszym członkom założycielom bliska jest idea ochrony ale chcemy ten cel osiągnąć ewolucyjnie między innymi poprzez stopniowe zacieśnianie wymiarów ochronnych ryb na łowisku Ślepowron. Na części stanowisk karpiowych już teraz będzie obowiązywała zasada złów i wypuść czyli popularne NO KILL. Najpiękniejszą pamiątką jest, bowiem zdjęcie ze złowionym okazem i przeświadczenie, że kiedyś może jeszcze raz będzie nam dane z nim się zmierzyć.

Aby uporać się z problemem dostępności łowiska z powodu ograniczonej ilości stanowisk od najbliższego sezonu będą wydzielone stanowiska, z których każdy wędkarz będzie mógł skorzystać (po ustaleniu terminu i wpłacie). Informacje na ten temat będą publikowane na naszej stronie internetowej w zakładce: Stanowiska karpiowe. 

Ostatnim punktem stowarzyszeniowych cech jest niezarobkowy cel powstania Stowarzyszenia. W naszym Stowarzyszeniu cel ten jest wprost zdefiniowany w statucie i brzmi jednoznacznie.

§ 5

  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 8

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z niej w całości jest przeznaczany na działalność statutową.

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Z galerii okazów złowionych w Ślepowronie
Prognoza pogody dla łowiska

foto