Regulamin stanowisk karpiowych

 

 REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO

STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO ŚLEPOWRON

W PODOLSZU

§ 1

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska

 1. Łowisko Ślepowron znajduje się w miejscowości Podolsze Gmina Zator, należy do niego jezioro Ślepowron z przyległymi terenami o łącznej powierzchni 39 ha. Główny dojazd do łowiska jest od drogi Zator – Smolice.

 2. Łowisko karpiowe prowadzone jest z limitowaną ilością stanowisk ,,NO KILL”

 3. Łowisko Ślepowron jest monitorowane

§ 2

Gospodarz łowiska

Gospodarzem łowiska jest Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu.

§ 3

Prawo do wędkowania

 1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu

 2. Połów i pobyt na łowisku Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu wyłącznie z zezwoleniem na wydzielone stanowiska karpiowe ,,NO KILL” po ustaleniu terminu i uiszczeniu wpłaty na cele statutowe Stowarzyszenia.

 3. Prawo do wędkowania na stanowiskach karpiowych mają tylko osoby pełnoletnie.

 4. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania pozwolenia na połów ryb w jeziorze Ślepowron jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku przez Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

 5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu. Formularz do wypełnienia przy odbiorze pozwolenia (ochrona danych osobowych RODO)

§ 4

Zasady zachowania wędkarzy posiadających zezwolenie na teren łowiska Ślepowron

 1. Na stanowiskach karpiowych łowiska Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu obowiązuje zasada ,,NO KILL” ( złów i wypuść) .

 2. Wędkarz łowiący na łowisku Ślepowron zobowiązany jest do poddawania się kontroli: Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Gospodarzowi Łowiska oraz pozostałym Organom Upoważnionym. Wędkarz widzący łamanie regulaminu przez innego użytkownika łowiska może także dokonać kontroli i powiadomić niezwłocznie Gospodarza Łowiska.

 3. Podczas kontroli wędkarz na żądanie kontrolującego winien okazać: zezwolenie, rejestr połowu oraz środek transportu i udostępnić namiot ewentualnie przyczepę.

 4. Osoby przebywające na stanowisku wędkującego w trakcie kontroli na prośbę kontrolującego podlegają takiej samej kontroli jak wędkarz – tj. środek transportu

 5. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez łowiącego, jak również osoby wspólnie przebywające z łowiącym na terenie łowiska Ślepowron a także za rzeczy pozostawiane przez osoby korzystające z łowiska

 6. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia samochodu, dewastacji infrastruktury brzegowej, wycinanie drzew, palenia ognisk oraz biwakowania osobom postronnym.

 7. Zakaz wjeżdżania i wyjeżdżania ze i na stanowiska karpiowe osobom towarzyszącym w godz. od 22.00 – 5.00 rano.

 8. Wędkarz może opuścić stanowisko w celu dokonania zaopatrzenia tylko do godziny 21.00 (wędki wyjęte z wody)

 9. Kradzież ryb lub niszczenie infrastruktury łowiska podlegają wysokiej karze pieniężnej.

 10. Opieka nad zwierzętami - pies w żaden sposób nie może być uciążliwy dla otoczenia. Musi być odwoływany oraz nienapastliwy w stosunku do ludzi i innych zwierząt.

Wędkarz/właściciel psa, który sprawuje nad nim opiekę za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń może zostać ukarany upomnieniem lub utratą zezwolenia.

11. Na całym terenie należącym do Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu obowiązuje cisza nocna od 22.00 - 6.00 rano.

12. Kradzież ryb i kłusownictwo podlegają sankcjom określonym prawem cywilnym.

13. Odebranie zezwolenia na korzystanie ze stanowiska jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu na łowisku Ślepowron Gospodarz zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i wykluczenie z dalszego pobytu oraz odmówienia wydania zezwolenia w przyszłości.

§ 5

Zasady wędkowania na łowisku karpiowym

 1. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki, metodą rzutową lub spławikową ryb karpiowatych.

 2. Dozwolony jest wywóz zestawów wyłącznie modelami pływającymi.

 3. Możliwość jednorazowego wypłynięcia pontonem w celu sondowania dna, postawienia markera.

 4. Dopuszczony jest hol większych okazów z pontonu. Ponton wędkarski musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE, a załoga pontonu obowiązkowo musi posiadać ubrane kapoki lub kamizelki ratunkowe. (art.62 o żegludze śródlądowej).

 5. Zakaz pływania z dziećmi.

 6. Zakaz używania silników spalinowych i elektrycznych. ( nie dotyczy SSR Podolsze i członków uprawnionych)

 7. Znacznik pola nęcenia w postaci tyczki uchylnej tylko jeden na osobę.

 8. Dopuszczone wszystkie modele haków za wyjątkiem tz. Banana.

 9. Dozwolone jest nęcenie kulami proteinowymi, pelletem, rozgotowanym ziarnem, oraz zanętami i przynętami karpiowymi pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

 10. Wymagane jest posiadanie podbieraka o rozstawie ramion min. 90x90cm, kołyski karpiowej, środek do dezynfekcji, żyłka min. 0,30 mm

 11. Zakaz używania plecionek jako żyłki głównej

 12. Zakaz spinningowania na stanowiskach karpiowych.

 13. Złowione ryby na czas sesji zdjęciowej muszą bezwzględnie być przetrzymywane w kołysce karpiowej nie dłużej niż 5 min. niezależnie od pory dnia.

 14. Gospodarz nie odpowiada za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawiane przez osoby korzystające z łowiska.

 15. Dopuszczony dojazd i parkowanie samochodu w wyznaczonym miejscu wykupionego stanowiska oraz korzystanie z namiotu.

§ 6

Zasady wpłat i wydawania zezwoleń

 1. Wszystkie wpłaty aby uzyskać zezwolenie na wędkowanie w łowisku karpiowym Stowarzyszenia Wędkarskiego Ślepowron w Podolszu możliwe są tylko jako wpłaty na rachunek do Banku Spółdzielczego w Zatorze.

 2. Odbiór zezwoleń po okazaniu wpłaty u Opiekuna Łowiska.

§ 7

Otwarcie łowiska

 1. Na stałe od 15. marca

 2. Całodobowo

 3. Łowisko ,,NO Kill” do 15. grudzień

§ 8

Konto bankowe Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Nr. rachunku 82 8136 0000 0011 0611 2000 0010

Tytułem: na cele statutowe

 

Kontakt w celu ustalenia terminu, zarezerwowania stanowiska oraz uzyskania szczegółowych informacji pod nr. tel. 600 771 587

 

Doba zaliczeniowa od godz. 11.00

 

Tabela wpłat dla jednej osoby

3

dni

250 zł

4

dni

300 zł

5

dni

330zł

6

dni

360zł

7

dni

400zł

 

Max. dystans łowienia na stanowiskach: A – 130 m; B – 130 m; C – 130m od brzegu. Rzucamy lub wywozimy, wyłącznie prostopadle do przedłużonej linii brzegowej. Przekroczenie w/w odległości i kierunku będzie traktowane jako wykroczenie.

 

Regulamin obowiązuje od 15.03.2023r.

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

 

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Rachunek bankowy Stowarzyszenia
Numer rachunku bankowego:
82 8136 0000 0011 0611 2000 0010
 
Właściciel:
Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron
w Podolszu
 Dane lokalizacyjne łowiska: logostow
 50.0101, 19.4484 
Prognoza pogody dla łowiska

foto